Day 60 - A picture of you at a sports game
Nung let pa lamang ako. :> Palarong Pambukluran! This counts as a sports game K. HAHAHAHAHA

Day 60 - A picture of you at a sports game

Nung let pa lamang ako. :> Palarong Pambukluran! This counts as a sports game K. HAHAHAHAHA