Eto na naman ako. Nakatitig sa pangalan mo. Nasasagap mo ba ang mensaheng pinapadala ng isip ko? Palagay ko hindi. Ilang beses ko nang tinangka na tapikin ang mga letrang bubuo ng mga salitang maghihiwatig na gusto kitang mas makilala. Ngunit sa bawat pagbugso ng kaunting hibla ng tapang, napapaatras ako at napapaisip. Muli’t muli’y ipagpapabukas ang binabalak. Kaya eto ako, nakaupo, at iniisip kung ano sana ang usapang naganap, ano sana ang nahalukay na detalye, kung isang gabi’y naging tunay lang talaga akong matapang.